Navigacija

O NAMA

Alumni centar Univerziteta u Banjoj Luci je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Univerzitetu u Banjoj Luci. Svrha ove asocijacije je povezivanje svih generacija studenata Univerziteta u Banjoj Luci, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.
 

Univerzitet u Banjoj Luci je vodeća visokoškolska obrazovna institucija  u Republici Srpskoj i drugi po veličini univerzitet u Bosni i Hercegovini. 

Univerzitet je osnovan  7. novembra 1975. godine. Prilikom osnivanja u sastavu Univerziteta bilo je pet fakulteta: Elektrotehnički, Tehnološki, Mašinski, Pravni i Ekonomski i tri više škole. Medicinski fakultet osnovan je 1978. godine. Ostali fakulteti osnovani su kasnije: Poljoprivredni i Šumarski 1992, Filozofski 1994, Arhitektonsko-građevinski 1995. godine, Prirodno-matematički 1996, Akademija umjetnosti 1999, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2001, Filološki, Fakultet političkih nauka i Rudarski fakultet 2009. godine, te  Fakultet bezbjednosnih nauka 2017. godine.