Navigacija

Misija

Misija Alumni centra je stvaranje trajnih veza između Fakulteta/Univerziteta i njegovih studenata nakon završetka studija. Jedan od segmenata koji je nedostajao fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci je povezivanje studenata koji su završili studije u vidu Alumni centra koji donosi višestruke koristi kao što je umrežavanje svih studenata u vidu informacionog sistema Alumnija, mogućnost napredovanja u karijeri i cjeloživotnog učenja.

Ponovno uspostavljanje kontakata kao i razmjena iskustava i znanja između diplomiranih studenata Fakulteta koji se bave istom i sličnom profesijom,može u velikoj mjeri doprinijeti unapređenju kvaliteta studijskih programa .