Навигација

Природно-математички факултет

Координатори Алумни центра Природно-математичког факултета:

  1. проф. др Драшко Маринковић (drasko.marinkovic@pmf.unibl.org)
  2. Бојана Бајук (bojana.bajuk@pmf.unibl.org)

Природно-математички факултет основан је одлуком Народне скупштине Републике Српске 12. септембра 1996. године. ПМФ је настао издвајањем групе природних наука са Филозофског факултетa, а зачетак је био у Педагошкој академији, односно у Вишој педагошкој школи основаној у Бањалуци 1950. године на којима су постојале основне групе природних и друштвених наука.

ПМФ-у је додијељена зграда бивше Учитељске школе у Улици Младена Стојановића бр. 2. Уписано је 287 редовних и 389 ванредних студената, а настава је почела 7. октобра 1996. године.

Декани су били проф. др Здравко Маријанац и проф. др Рајко Гњато, а сада је декан проф. др Горан Трбић.

Приликом оснивања факултета формирани су одсјеци: Биологија, Географија и етнологија, Математика и информатика и Физика. Одсјек за хемију основан је 1997. године, a од школске 2006/07. године формирани су Одсјек за екологију и заштиту животне средине и Одсјек за просторно планирање.

Студијски програм Техничко васпитање и информатика изводи се од академске 2010/11. године.

Природно – математички факултет данас броји  осам студијских програма на првом циклусу студија са два смјера (општи и наставни), а то су: Географија, Просторно планирање, Биологија, Екологија и заштита животне средине, Математика и информатика, Техничко васпитање и информатика, Физика и Хемија. Тренутно има 1253 активних студената и 2407 дипломираних од оснивања факултета до данас.

За потребе образовања сопственог кадра Одсјек за географију покренуо је постдипломски студиј − смјер Регионална географија академске 1996/1997. године, а Одсјек за биологију постидпломски студиј на смјеровима Екологија и Биосистематика академске 2002/2003. године. Школовање првих магистара географских и биолошких наука доприносило је кадровском јачању и осамостаљивању Факултета те омогућило израду и одбрану првих докторских дисертација на ПМФ-у, а тиме подстакло и развој научних истраживања у области ових наука.

Данас на другом циклусу студија настава се изводи на студијским програмима: Биологија, Географија, Екологија и заштита животне средине, Математика и информатика, Просторно планирањe, Физика и Хемија. На другом циклусу студија имамо 86 активних студената и 69 свршених постдипломаца од оснивања до данас.

Настава на трећем циклусу студија и то на Студијском програму за математику се изводи од школске 2017/2018 и имамо 6 активних доктораната и 45 одбрањених докторских дисертација по Закону о универзитету ( стари програм ).