Navigacija

Prirodno-matematički fakultet

Koordinatori Alumni centra Prirodno-matematičkog fakulteta:

  1. prof. dr Draško Marinković (drasko.marinkovic@pmf.unibl.org)
  2. Bojana Bajuk (bojana.bajuk@pmf.unibl.org)

Prirodno-matematički fakultet osnovan je odlukom Narodne skupštine Republike Srpske 12. septembra 1996. godine. PMF je nastao izdvajanjem grupe prirodnih nauka sa Filozofskog fakulteta, a začetak je bio u Pedagoškoj akademiji, odnosno u Višoj pedagoškoj školi osnovanoj u Banjaluci 1950. godine na kojima su postojale osnovne grupe prirodnih i društvenih nauka.

PMF-u je dodijeljena zgrada bivše Učiteljske škole u Ulici Mladena Stojanovića br. 2. Upisano je 287 redovnih i 389 vanrednih studenata, a nastava je počela 7. oktobra 1996. godine.

Dekani su bili prof. dr Zdravko Marijanac i prof. dr Rajko Gnjato, a sada je dekan prof. dr Goran Trbić.

Prilikom osnivanja fakulteta formirani su odsjeci: Biologija, Geografija i etnologija, Matematika i informatika i Fizika. Odsjek za hemiju osnovan je 1997. godine, a od školske 2006/07. godine formirani su Odsjek za ekologiju i zaštitu životne sredine i Odsjek za prostorno planiranje.

Studijski program Tehničko vaspitanje i informatika izvodi se od akademske 2010/11. godine.

Prirodno – matematički fakultet danas broji  osam studijskih programa na prvom ciklusu studija sa dva smjera (opšti i nastavni), a to su: Geografija, Prostorno planiranje, Biologija, Ekologija i zaštita životne sredine, Matematika i informatika, Tehničko vaspitanje i informatika, Fizika i Hemija. Trenutno ima 1253 aktivnih studenata i 2407 diplomiranih od osnivanja fakulteta do danas.

Za potrebe obrazovanja sopstvenog kadra Odsjek za geografiju pokrenuo je postdiplomski studij − smjer Regionalna geografija akademske 1996/1997. godine, a Odsjek za biologiju postidplomski studij na smjerovima Ekologija i Biosistematika akademske 2002/2003. godine. Školovanje prvih magistara geografskih i bioloških nauka doprinosilo je kadrovskom jačanju i osamostaljivanju Fakulteta te omogućilo izradu i odbranu prvih doktorskih disertacija na PMF-u, a time podstaklo i razvoj naučnih istraživanja u oblasti ovih nauka.

Danas na drugom ciklusu studija nastava se izvodi na studijskim programima: Biologija, Geografija, Ekologija i zaštita životne sredine, Matematika i informatika, Prostorno planiranje, Fizika i Hemija. Na drugom ciklusu studija imamo 86 aktivnih studenata i 69 svršenih postdiplomaca od osnivanja do danas.

Nastava na trećem ciklusu studija i to na Studijskom programu za matematiku se izvodi od školske 2017/2018 i imamo 6 aktivnih doktoranata i 45 odbranjenih doktorskih disertacija po Zakonu o univerzitetu ( stari program ).