Navigacija

Pravni fakultet

Koordinatori Alumni centra Pravnog fakulteta:

  1. prof. dr Zdrava Stojanović
  2. Mirjana Miškić, ma

Skupština opštine Banja Luka donijela je 6. februara 1975. godine odluku o osnivanju Pravnog fakulteta kao samostalne organizacije udruženog rada iz oblasti nauke i visokog obrazovanja. Pravni fakultet u Banjoj Luci odmah je dobio status organizacije od posebnog društvenog interesa.

Do sada na Pravnom fakultetu je diplomiralo 4982 studenta, i time stekli zvanje diplomirani pravnik. Na Pravnom fakultetu ima 1639 aktivnih studenata u tekućoj akademskoj godini od kojih je 178 njih upisano u prvu godinu stdija. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci doktorirala su 44 studenta dok je njih 104 magistriralo.

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci danas je moderna, dobro organizovana i respektabilna visokoškolska i naučna ustanova u kojoj su se školovali mnogi akademici, univerzitetski profesori, poznati i priznati pravnici, sudije, tužioci, advokati, političari, direktori velikih poslovnih sistema i druge značajne javne ličnosti.