Navigacija

Istraživanja i projekti

Istraživanje o diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci sprovedeno je elektronski, putem on-line anketnog upitnika, u periodu između marta i jula 2013. godine. Obuhvatilo je sve studente koji su diplomirali akademske 2006/07. i akademske 2011/12. godine na svim fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci. Ciljna grupa i njihovi kontaktni podaci identifikovani su na osnovu administativnih podataka studentskih službi fakulteta. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 2.876 studenta, od kojih je 966 diplomiranih iz akademske 2006/07. a 1.910 diplomiranih iz akademske 2011/12. godine. Anketom su bili obuhvaćeni diplomirani sva tri ciklusa studija.

Elektronski upitnik je obuhvatao 125 pitanja organizovanih u nekoliko tematskih cjelina: opšti socio-demografski podaci o diplomiranom studentu, obrazovanje prije upisivanja nivoa studija na kome je student diplomirao, iskustva vezana za univerzitetsko obrazovanje (tok studija, uslovi studiranja, stečene kompetencije, iskustva na tržištu rada vezana za situaciju neposredno nakon diplomiranja, prvi posao, trenutni posao, stručnu orijenataciju i profesionalno zadovoljstvo) i komentari i preporuke. Diplomirani studenti su pristupali upitniku unoseći jedinstvene pristupne kodove (PIN) koji su dobijali putem elektronske pošte ili poštanskim putem na kućne adrese.

Svi diplomirani su kontaktirani putem pozivnog pisma koje je sadržalo jedinstveni pristupni kod, a nakon inicijalnog kontakta usledila su još četiri podsjetnika za diplomirane koji u međuvremenu nisu popunili upitnik. Ukupna stopa odgovora za generaciju 2006/07. iznosila je 41%, a za generaciju 2011/12. godine bila je 43%. Za istraživanje na Univerzitetu u Banjoj Luci ukupna stopa odgovora bila je 42%, što se može smatrati zadovoljavajućim rezultatom jer su procenti slični onima postignutim u istraživanjima diplomiranih studenata u Evropi i regionu.

Prvo istraživanje o diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci je relizovano u okviru međunarodnog CONGRAD projekta (Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement – CONGRAD–517153–TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPGR), koji se finansirao sredstvima TEMPUS programa Evropske Unije, u periodu 2012-2014. godine.

Ovaj projekat je okupljao 14 visokoobrazovnih ustanova i jednu nezavisnu istraživačku organizaciju iz sedam zemalja: četiri univerziteta i tri visoke strukovne škole iz Srbije, Univerzitet Crne Gore, dva univerziteta iz Bosne i Hercegovine i četiri univerzitetska partnera iz Evropske unije i to iz Njemačke, Češke, Španije i Finske. Koordinator projekta bio je Univerzitet iz Bilefelda u Njemačkoj, a institucionalni kordinator projekta bio je prof.dr Draško Marinković, prorektor.