Navigacija

Ekonomski fakultet

Koordinatori Alumni centra Ekonomskog fakulteta:

  1. prof. dr Milenko Krajišnik (milenko.krajisnik@ef.unibl.org)
  2. mr Siniša Rakita (sinisa.rakita@ef.unibl.org)

O Alumni centru Ekonomskog fakulteta

Alumni centar Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je osnovan Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 03/04-3.767-4/15 od 13.03.2015. godine, kao podorganizaciona jedinica Ekonomskog fakulteta.
U Alumni centar se mogu učlaniti svi koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Ekonomski fakultet u Banjoj Luci osnovan je rješenjem Skupštine opštine Banja Luka br. 01-012/75 od 06.02.1975. godine. Fakultet se razvio iz Odjeljenja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koje je počelo sa radom 01.11.1974. godine. Danas, nakon usvajanja Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske, Fakultet posjeduje sve neophodne dozvole za rad i u potpunosti ispunjavanja sve neophodne uslove propisane Zakonom.

Kontakt

Telefon: +387 51 430-020
E-pošta: alumni@ef.unibl.org