Навигација

Истраживања и пројекти

Истраживање о дипломираним студентима Универзитета у Бањој Луци спроведенo је електронски, путем on-line анкетног упитника, у периоду између марта и јула 2013. године. Обухватило је све студенте који су дипломирали академске 2006/07. и академске 2011/12. године на свим факултетима Универзитета у Бањој Луци. Циљна група и њихови контактни подаци идентификовани су на основу администативних података студентских служби факултета. Истраживање је обухватило укупно 2.876 студента, од којих је 966 дипломираних из академске 2006/07. а 1.910 дипломираних из академске 2011/12. године. Анкетом су били обухваћени дипломирани сва три циклуса студија.

Електронски упитник је обухватао 125 питања организованих у неколико тематских цјелина: општи социо-демографски подаци о дипломираном студенту, образовање прије уписивања нивоа студија на коме је студент дипломирао, искуства везана за универзитетско образовање (ток студија, услови студирања, стечене компетенције, искуства на тржишту рада везана за ситуацију непосредно након дипломирања, први посао, тренутни посао, стручну оријенатацију и професионално задовољство) и коментари и препоруке. Дипломирани студенти су приступали упитнику уносећи јединствене приступне кодове (PIN) који су добијали путем електронске поште или поштанским путем на кућне адресе.

Сви дипломирани су контактирани путем позивног писма које је садржало јединствени приступни код, а након иницијалног контакта уследила су још четири подсјетника за дипломиране који у међувремену нису попунили упитник. Укупна стопа одговора за генерацију 2006/07. износила је 41%, а за генерацију 2011/12. године била је 43%. За истраживање на Универзитету у Бањој Луци укупна стопа одговора била је 42%, што се може сматрати задовољавајућим резултатом јер су проценти слични онима постигнутим у истраживањима дипломираних студената у Европи и региону.

Прво истраживање о дипломираним студентима Универзитета у Бањој Луци је релизовано у оквиру међународног CONGRAD пројекта (Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement – CONGRAD–517153–TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPGR), који се финансирао средствима TEMPUS програма Европске Уније, у периоду 2012-2014. године.

Овај пројекат је окупљао 14 високообразовних установа и једну независну истраживачку организацију из седам земаља: четири универзитета и три високе струковне школе из Србије, Универзитет Црне Горе, два универзитета из Босне и Херцеговине и четири универзитетска партнера из Европске уније и то из Њемачке, Чешке, Шпаније и Финске. Координатор пројекта био је Универзитет из Билефелда у Њемачкој, а институционални кординатор пројекта био је проф.др Драшко Маринковић, проректор.