Navigacija

Održan sastanak koordinatora Alumni centra

Opšte

Sastanak koordinatora Alumni centra Univerziteta u Banjoj Luci koji je organizovala Kancelarija prorektora za naučnositraživački rad i razvoj Univerziteta u saradnji sa Univerzitetskim računarskim centrom, održan je 05. jula 2018. godine.

Na sastanku koji je održan u prostorijama Rektorata, prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta prof. dr Goran Latinović pozdravio je prisutne, predstavio misiju i ciljeve Alumni centra, te ukazao na obaveze koordinatora Alumni centra.

Đorđe Stojisavljević, ma, viši stručni saradnik – programer prezentovao je aplikaciju Alumni centra (alumni.unibl.org), te objasnio proces registracije članova.

Na sastanku se razmatrao Akcioni plan Alumni centra, gdje su razmatrane predstojeće aktivnosti po pitanju promocije Alumni centra.

Svrha Alumni centra je povezivanje svih generacija diplomiranih studenata radi uspostavljanja trajnih veza, koristi i saradnje.

Ciljevi Alemni centra su: povezivanje svih studenata koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali, izgradnja uzajamnih odnosa i saradnje, uspostavljanje i održavanje veza između fakulteta i njihovih studenata nakon diplomiranja, razvijanje saradnje između Univerziteta i institucija u kojima rade diplomirani studenti, organizovanje okruglih stolova o značajnim temama i sl.

U Alumni centar mogu se učlaniti svi koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/72/slika1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/72/slika2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/72/slika3.jpg
  • /uploads/attachment/vest/72/slika4.jpg